logo

UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG

KOOPMANS

UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG

Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia

Charakterystyka

Impregnat służący do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia.
Elementy zabezpieczone produktem UNIEPALNIACZ, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg Bfl-s1 reakcji na ogień, co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIE KAPIĄCY, NIE ODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIA” i „WYRÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA PRZEZ ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
W razie konieczności dodatkowej ochrony drewna przed grzybami oraz owadami należy użyć (w pierwszej kolejności) impregnat techniczny GRUNT linii Koopmans (w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia).

Zastosowanie

  • drewno budowlane

Cechy

  • do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia
  • ciekły
  • wodorozcieńczalny
  • nie powoduje korozji metali
Opakowania
  • 6 kg
Kolorystyka
  • bezbarwny
Metody aplikacji
  • impregnacja zanurzeniowa
  • malowanie
  • natrysk
Wydajność

Wymagane zużycie produktu bez względu na stosowaną metodę nanoszenia, wymagane Aprobatą ITB, wynosi 360 g / 1 m2 powierzchni drewna
Odpowiada to zużyciu roztworu roboczego:
- metoda zanurzeniowa - ok. 1,1 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni drewna
- malowanie, natrysk - ok. 0,8 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni drewna

Atesty, certyfikaty, dokumenty

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-7264/2016