logo

KOOPMANS KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ

KOOPMANS KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ

Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia

Charakterystyka

Impregnat służący do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia. Elementy zabezpieczone produktem Kuprafung-Uniepalniacz, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg Bfl-s1 reakcji na ogień co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIE KAPIĄCY, NIE ODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIA” i „WYRÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA PRZEZ ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
W razie konieczności dodatkowej ochrony drewna przed grzybami oraz owadami należy użyć w pierwszej kolejności impregnat techniczny Koopmans Kuprafung-NO Basic w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia.

Cechy

  • ciekły
  • wodorozcieńczalny
  • nie powoduje korozji metali

Zastosowanie

  • drewno budowlane

Opakowania

  • 6 kg

Wydajność

wymagane zużycie produktu (bez względu na stosowaną metodę nanoszenia) wynosi 360 g / 1 m² powierzchni drewna; odpowiada to zużyciu roztworu roboczego:
- metoda zanurzeniowa - ok. 1,1 litra roztworu roboczego na 1 m² powierzchni drewna
- malowanie, natrysk - ok. 0,8 litra roztworu roboczego na 1 m² powierzchni drewna

Metody aplikacji

  • impregnacja zanurzeniowa
  • malowanie
  • natrysk

Kolorystyka

  • bezbarwny

Atesty, certyfikaty, dokumenty

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-7264/2016