logo

Jak Dokonać Zakupu?

Jak Dokonać Zakupu?

1. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@nelf.pl

2. W treści zamówienia należy ująć nazwę produktu, jego ilość, dane do wysyłki wraz z nr telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży.

3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego przyjęcie do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zamówienie będzie uznawane za nieprzyjęte.

4. W przypadku posiadania towaru w magazynie, termin realizacji zamówienia, tj. przygotowania towaru do wysyłki, wynosi do 2 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie.

5. Dostawa do klienta następuje w ciągu 24 godzin od momentu wysyłki. W okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, dopuszcza się dostawę w czasie 48 godzin.

6. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 15.00, dniem rozpoczynającym termin realizacji zamówienia jest kolejny dzień roboczy.

7. Potwierdzenie zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży,do której zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży Nelf Polska sp.z o.o., dostępne w biurze Nelf Polska sp. z o.o. we Wrocławiu oraz na stronie www.koopmans.pl.

8. Wszelkie pytania odnośnie sprzedaży lub produktów należy kierować na adres: biuro@nelf.pl lub pod nr tel.: +48 71 350 04 25